Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumos ietilpst:

 • grāmatvedības kārtošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā ikdienas grāmatvedības pirmdokumentu apstrāde, kontēšana, reģistrēšana grāmatvedības uzskaites programmā, grāmatojumu veikšana, pamatojoties uz sagatavotajiem un iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem, veiktajiem aprēķiniem un citu sniegto informāciju;
 • pamatlīdzekļu un citu aktīvu nolietojuma aprēķināšana;
 • Latvijas Republikas budžetā maksājamo nodokļu un nodevu aprēķināšana;
 • atalgojuma un cita veida atlīdzības aprēķinu, personāla uzskaites, darba laika uzskaites veikšana;
 • atskaišu, paziņojumu sagatavošana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestam atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā gada pārskatu sagatavošana;
 • finanšu rādītāju atskaišu sagatavošana Centrālās statistikas pārvaldei un Intrastat;
 • spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzēto atskaišu sagatavošana Latvijas bankai;
 • kases operāciju uzskaites veikšana,
 • avansa norēķinu, komandējumu izdevumu dokumentu pārbaude un grāmatošana,
 • transporta ceļazīmju reģistrācija, uzskaite un degvielas izlietojuma uzskaite,
 • norēķinu sagatavošana ar debitoriem un kreditoriem,
 • ziedojumu un sadarbības partneru piešķirto finanšu līdzekļu uzskaite,
 • atbilžu sagatavošana Valsts ieņēmumu dienestam un citām valsts un pašvaldību nodokļus administrējošām un tiesību sargājošām iestādēm uz jautājumiem par nodokļiem un grāmatvedības kārtošanu, ja tādi tiek uzdoti;
 • operatīvās bilances, kā arī nepieciešamās informācijas finanšu/ grāmatvedības/ nodokļu u.tml. jautājumos sagatavošana pēc klienta un/vai kontrolējošo iestāžu pieprasījuma.

 

Ja Jūs interesē aptuvenā cena par grāmatvedības pakalpojumiem Jūsu uzņēmumam, varat izmantot šo pieprasījuma formu: